Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Natuurpunt Brugge in Brugsch Handelsblad... lees het hier!

Natuurpunt?

Waarvoor staat Natuurpunt?
 
De vereniging omvat volgende evenwaardige werkingsvelden:
  • veiligstellen en ontwikkelen van natuur en natuurgebieden
  • beleidswerking
  • natuurstudie
  • beleving, vorming en educatie
 
Natuurpunt is een politiek, religieus en ideologisch onafhankelijke vereniging die zich inzet voor de natuurwaarden in onze regio.
Het landelijke secretariaat van Natuurpunt is gevestigd in de Michiel Coxiestraat 11 te
2800 Mechelen tel 015/29.72.20, fax 015/42.49.21 info@natuurpunt.be , www.natuurpunt.be
Landelijk telt de vereniging meer dan 85 000 leden-gezinnen (februari 2010), terwijl de afdeling Brugge meer dan 2000 leden rijk is.
Sinds januari 2009 werd een vaste medewerker in dienst genomen binnen de koepel Natuurpunt Brugs Ommeland die ondersteuning biedt aan de lokale afdelingen in de gemeenten Blankenberge, Beernem Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke, Oostkamp en Wingene en aan de werkgroepen Mergus en Gulke Putten.
De afdeling Brugge heeft 5 natuurgebieden in beheer (Ter Doest Lissewege ca. 22 ha, Schobbejakshoogte Sint Kruis ca. 6 ha, Rode dopheide Sint Andries ruim 2 ha, Heidereservaat Zevenkerke 3.5 ha en Kanaalberm Lissewege 1 ha).
 
Wat biedt de vereniging?
 
Bijna iedere week is er een activiteit gepland die opgenomen is in het plaatselijk ledenblad De Spille. Deze excursies richten zich zowel tot beginnelingen, als tot gevorderden en tot specialisten. Bepaalde activiteiten zijn toegespitst op vogels of op planten, andere op insecten of op paddenstoelen, al naargelang het seizoen, terwijl deze uitstappen die voor het brede publiek zijn bedoeld alle facetten van natuurbeleving mee hebben.
Een regionaal ledenblad De Spille, dat toegestuurd wordt aan alle leden van de koepelafdelingen. Hierin worden alle activiteiten aangekondigd en wordt nog even teruggeblikt op de voorbije werking van het afgelopen kwartaal. Traditioneel wordt een kwartaaloverzicht gegeven van de vogelwaarnemingen. Verder nog specifiek seizoens- of afdelingsgebonden artikels.
De pagina Activiteiten van de sobere website vermeldt de “West-Vlaamse on-line wandelkalender”; hier worden (bijna) alle natuuractiviteiten teruggevonden die in de provincie West-Vlaanderen georganiseerd worden, zowel door Natuurpunt als door onafhankelijke Werkgroepen als door de provincie. De Reservaten-pagina geeft info over een 90-tal natuurgebieden in de Brugse regio. Bezoek eens www.evonet.be/~pwill    Landelijk ontvangen alle leden het Natuur.blad. Voor wie zich diepgaander wil laten informeren is er Natuur.focus en Natuur.Oriolus. Er is eveneens een overkoepelende fraaie landelijke website op www.natuurpunt.be . Inschrijven op de wekelijkse nieuwsbrief Natuur.flits kan ook.
 
Lid worden?
 
Lidmaatschap van Natuurpunt vzw = 24 euro op rekening 230-0044233-21 van Natuurpunt vzw Michiel Coxiestraat 11 2800 Mechelen. Betaling via domiciliëring is aanbevolen.
Leden die niet in Brugge woonachtig zijn, vermelden op het overschrijvingsformulier “(nieuw lid) afdeling Brugge”.
Leden ontvangen het tijdschrift Natuur.blad en De Spille.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Abonneren op de natuurstudie tijdschriften Natuur.focus en Natuur.oriolus kan mits extra betaling van 8.50 euro per tijdschrift of mits extra betaling van 14.50 euro voor beide.
Natuur.focus is een tweemaandelijks verenigingsblad dat kennis en inzicht bijbrengt i v m natuur en natuurbehoud. Natuur.oriolus is het vakblad voor de vogelaars.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Natuurpunt leden uit andere niet-NBO afdelingen kunnen De Spille extra ontvangen mits 6 euro over te maken op het rekeningnummer van de afdeling Brugge: Natuurpunt Brugge 777-5957862-04 p.a. Fazantenlaan 6 8200 Sint Andries.